Güçlü ve etkili nazardan korunma duası! Haset ve nazar belirtileri neler? Bebeklere nazar duası

Kem gözlü bakışlardan korunmak ve kendinizde de dahil olmak üzere makûs bakışlardan ötürü sevdiklerinize zarar gelmemesi için okuyabileceğiniz tesirli nazar duaları vardır. Bebek ve evlatlara nazar değmemesi için neler yapılmalı? Nazar boncuğu takmak caiz mi? Meskene süs nazar boncuğu takılabilir mi?Nazara karşı okunacak dualar neler? Nazardan korunmak için dua var mı? Bebek ve çocuklarda nazara karşı okunacak dualar…

Gündelik yaşantı içerisinde birileri tarafından beğenilmek ve göze gelmek, kişi üzerinde her ne kadar şık bir his uyandırsa da devamında getirebileceği maddi-manevi külfetler bakımından kişinin kendini himayesi gereken bir durumdur. Kolay bir problemmiş üzere algılanan lakin kimseyi mevte bile sürükleyebilecek tesirleri olan kem bakışlar, kişisi derinden etkileyebilecek iç problemlerine, maddi çöküşlere yahut işlerin bir türlü rast gitmemesi üzere çeşitli dertlerin oluşumuna yol açabilmektedir. Topluluk içerisinde nazara gelmek ya da nazar değdi üzere sıkça duyduğumuz cümlelerde çoklukla mavi gözlü ve keskin bakışlı kimseler tarafından uğranıldığına inanılır. Bu kimselerden diğer kimselere, evlada, hoş nesneye bakması ile oluşan olağan dışı olumsuz tesir, zarar, hastalık ve meşakkatlerle bağdaştırılır. Nazar değdiği düşünülen kişi kendinde anormal durumlar, marazlar, iç kasveti üzere durumları zuhur edebilir. Batıl bir inanış olmayıp dinimizde de sahiden nazarın kişisi derinden sarsabilecek ölçüde tesirli olduğuna değinen Peygamber Efendimiz (SAV) kimi hadis-i şeriflerinde nazarın bu denli tesiri üzerinde durmuştur. Alemlere rahmet olan Sevgili Peygamberimiz (SAV) göz, bakış ve bakma mealine gelen nazarkavramı için “Göz değmesi gerçektir.” (Buhârî, Tıb, 36; Müslim, Selâm, 41) hadis-i şerifini buyurmuştur. Velev rivayetlere nazaran Peygamber Efendimiz (SAV), yüzünde sarılık gördüğü bir kimse için “Buna dua okuyun, zira kendisinde nazar var”diyerek nazarın gerçek olduğunu vurgulamıştır. (Buhari, Tıbb, 34) 

NAZAR EN ÇOK KİMLERE KIYMET? NAZARA KARŞI TEDBIRLER

Topluluk içerisinde nazar değmeye yatkın olup oburlarının nakışlarından en çok etkilenen kimseler bebekler, evlatlar ve hamilelerdir. Mahsusen şirinlikleriyle lisandan lisana dolaşan bebek ve evlatlar bilinçsizce bile olsa kem gözlü kimselerin nazarına karşı hayli savunmasızlardır. Sıradanda çok uslu ve sakin olan bir bebek, kalabalık bir misafir ziyareti sonrasında nedensizce ağlama nöbetlerine ya da huysuzlanmalara girebilir. Birinci etapta nazar olduğunu anlayamayan aileler, bebeklerinin ya da evlatlarının sanki bir sıhhat sorununun mi olup olmadığını düşünmeleri de hayli sık karşılaşılan bir durumdur. Gerekli tespitler yapılmış ve evladın olumsuz etkilenmesini sağlayacak bir faktör bulunmamışsa bu durumdan sonra akla birinci gelecek şeylerden biri nazardır.

Evet aileler bu durumda ne yapmalı? Bebek ve evlatlar nazara karşı nasıl korunulur? Bebekler için okunabilecek nazar duaları neler? Nazar değen bireye hangi dualar okunur? İşte karşılığı…

NAZAR DEĞMESİ NASIL ANLAŞILIR? ÜZERİNİZDE NAZAR OLDUĞUNU GÖSTEREN BELİRTİLER NELER? HASET VE NAZAR BELİRTİLERİ…

Kişinin üzerinde nazar olup olmadığını anlamanın en kolay yolu devamlı uykunun gelmesidir. Kâfi uyku almasına karşın uykusuzluk ve yorgunluk hissediyorsanız sebebi nazar olabilir. Velev üzerine nazar olduğunu düşünen kişinin önündekine olumsuz kuvvet yayarak esnemeye neden olmasının da bundan kaynaklı olduğu düşünülür. Nazar olduğunu anlamanın diğer yolu da olağanda sakarsanız bile bu durumun yaygınlaşmasıdır. Devamlı bir şeyin bozulması ya da kırılması nazarın belirtilerindendir.

Günlük hayatınızda birebir kelimeyi, cümleyi ya da şarkıyı devamlı tekrarlıyorsanız, olmadık taraflarda bunu söylemek nazar ile bağdaştırılmaktadır.

NAZAR MUSKASI NEDİR? NAZAR MUSKASI HAMI MU? NAZAR MUSKASI NASIL YAZILIR?

Bebekleri, evlatları ya da yetişkinleri nazardan korumak için uygulanan tedbirlerden biri de muska hazırlamaktır. Kuran-ı Kerimden bir ya da birkaç vade ya da dualar öğretmen tarafından bir kâğıda yazıldıktan sonra bunu üçgen üzere yapıp 7 kat muşambaya sarılmasıyla oluşan muska, bez kılıf içerisinde omuzda, uzunluğunda yahut koyunda taşınır. 

NAZAR BONCUĞU TAKMAK CAİZ Mİ? SÜS EMELIYLE NAZAR BONCUĞU TAKMAK GÜNAH MI?

Geçmişten günümüze uzanan yalan yanlış batıl inançlardan birisi de nazardan korunmak emeliyle satılan nazar boncuklu takı ya da süslerine itibar etmektir. Diyaneti inançlarımıza nazaran bizi Allah (c.c)’dan gayrısına yönelterek medet ummamıza sevk edecek inanç ve davranışların hepsi yasaktır. Sadece Allah’tan bekleyip ona yönelmemiz gerektiği konusunda bilinçli olmalı ve bu üzere batıl uydurmalardan sakınmamız gerekmektedir. O denli ki Peygamber Efendimiz (SAV)’in “Kim nazarlık takarsa Allah onun işini tamama erdirmesin.” (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, XXVIII, 623) buyurduğu bilinmektedir. Bir başka  hadis-i şerifte ise nazarlık takan ve nazarlığa hami tesir sağladığı gözüyle bakanın Allah’a ortak koşmuş olacağı tabir edilmiştir (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, XXVIII, 637).

Kem gözlü bed bakışlardan korunmak için bu türlü yalan yanlış inanışlara inanmak alanına salih ve samimi bir formda Allah’a yapılabilecek olan dua mutlaka daha yanlışsız olacaktır. Nazardan korunmak için bu türlü hurafeleri terk edip Efendimiz (SAV)’in nazardan korunmak için okuduğu duaları bilmek işinizi kolaylaştırabilir. Evet bu dualar hangileri? Nazardan korunma duaları neler?

NAZAR GERÇEKTE VAR MI? NAZAR DEĞEN BIREYE OKUNACAK DUALAR

PEYGAMBER EFENDİMİZİN (SAV)’İN TORUNLARINI NAZARDAN KORUMAK İÇİN OKUDUĞU DUA! ARAPÇA NAZAR DUASI

Peygamber Efendimiz (SAV)’in göz ışığı olan biricik torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’i nazardan korumak emeliyle dualar ettiği bilinmektedir.

 

MEALI: İkinizi de (Hasan ve Hüseyin r.a.) bütün şeytanların, zehirli mahlukatın ve nazarı isabet eden makûs gözden (göz değmesinden) Allâhü Teâlanın kelimât-ı tâmmesine (noksansız kelimelerine) sığındırırım.

Tekrar, Hz. Âişe (r.a) rivayetine nazaran Resulullah (SAV) şöyle buyuruyor: “Nazardan Allah’a sığınınız. Zira göz (değmesi) gerçektir” (İbn Mace, Tıb, 32; Buhari, Tıb, 36; Müslim, Selâm, 41).

Peygamber Efendimiz (SAV)’in nazara karşı Muavvizeteyn (Felâk ve Nâs) müddetlerini okuduğu; ashabına da bu mühletlerin okunmasını önerdiği rivayet edilmiştir. (Tirmizî, Tıb, 16; İbn Mâce, Tıb, 32). 

FELAK MÜDDETI TÜRKÇE OKUNUŞU:

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Kul e’ûzü birabbil felak
2- Min şerri mâ halak
3- Ve min şerri ğasikın izâ vekab
4- Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad
5- Ve min şerri hâsidin izâ hased

FELAK MÜHLETI MANASI:

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
1- De ki: “Sığınırım o sabahın Rabbine,
2- Yarattığı şeylerin şerrinden,
3- Karanlığı çöküp bastırdığında bir gecenin şerrinden,
4- o düğümlere üfleyen üfürükçülerin şerrinden
5- ve kıskançlık gösterdiğinde bir kıskancın şerrinden!”

NAS MÜDDETI TÜRKÇE OKUNUŞU:

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Kul e’ûzü birabbinnâs
2- Melikinnâs
3- İlâhinnâs
4- Min şerrilvesvâsilhannâs
5- Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi
6- Minelcinneti vennâs

NAS MÜDDETI MEALI:

1- De ki: Sığınırım ben kişilerin Rabbine,
2- Kişilerin Melikine (mutlak sahip ve hakimine),
3- Kişilerin İlâhına.
4- O sinsi vesvesenin şerrinden,
5- O ki kişilerin göğüslerine (kötü düşünceler)fısıldar.
6- Gerek cinlerden,gerek insanlardan(olan bütün vesvesecilerin şerrinden Allah’a sığınırım!

HADİS-İ ŞERİF: “Göz değmesi haktır. Deveyi kazana, kişisi da kabre girdirir.”  Keşfü’l-Hafâ, 2: 76 

NAZAR DEĞMEMESİ İÇİN NE DENİLMELİ? PEYGAMBERİMİZİN NAZAR DUASI

Peygamber Efendimiz (SAV) nazardan bahseden bir hadis-i şerifinde nazar değmemesi için söylenilmesi gereken zikri şu halde söz etmektedir:

“Kim güzeline giden bir şey görür de; ‘Mâşâallah lâ kuvvete illâ billâh’ (Allah’ın dilediği olur. Ondan öteki kuvvet ve kudret sahibi yoktur) derse, ona hiçbir şey zarar vermez.” (Beyhakî, Şu‘abü’l-îmân, VI, 213)

Efendimiz SAV kendisini nazardan korumak için “Cinlerin ve kişilerin nazarından Allah’a sığınırım” biçimine benzeri dualarla cinlerin ve kişilerin nazarından Allah’a sığınırdı. Daha sonralarında Muavvezatân nazil olunca bu mühletleri okumaya başlayarak vesair duaları terketti” (İbn Mace, Tıb, 34).

BEBEK VE EVLATLARI NAZARDAN NASIL KORUMALIYIZ?

– Çağımızın en büyük sorunu haline gelen gösterişli trend bebek partileri, aktifliğe katılacak olan davetlilerin ilgi ve dikkat odağını bebeğe çekecektir. Mahsusen de bebeğinizin kırkı çıkmadan kalabalık mekanlarda gezdirmeyin.

– Toplumsal medya hesaplarınıza bebek ya da evlatlarınızın fotoğraflarını yayınlamayın.

– Ayetel Kürsi, Fatiha, Felak ve Nas müddetleri evladın üzerine okunup üflenebilir.

– Dua etmenin yanı sıra meskene gelen misafirlere “maşaallah”, “barekallah” demelerini rica edin.

– Evladınızı ya da bebeğinizi dikkat çekecek biçimde çok süsleyip gezdirmeyin.

– Kehf vadesinin 39. ayetinde geçen “Bağına girdiğin hengam, ‘Maşaallah, Allah’tan öbür kuvvet yoktur’ demen gerekmez miydi?” sözü şık bir şey gördüğümüz devir Maşaallah denilmesinin gerektiğini tabir eder.

NAZAR İÇİN HANGİ DUALAR OKUNABİLİR? NAZAR DEĞMEMESİ İÇİN OKUNABİLİR DUALAR

Peygamber Efendimiz (SAV)’in pek çok hadis-i şerifinde gördüğümüz üzere gerçek hayatta var olduğu kesin olan nazar durumunda Kuran-ı Kerim’de geçen birtakım vadeler okunabilir. Örnek vermek gerekirse Kalem Müddetinin 51. ve 52. ayetlerine velev ‘Nazar Duası’ da denilebilen bu vadedeki nazar ayetleri şunlardır:

KALEM VADESI TÜRKÇESİ:

Ve in yekâdullezîne keferû le yuzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semiûz zikra ve yekûlûne innehu le mecnûn (mecnûnun). Ve mâ huve illâ zikrun lil âlemîn (âlemîne).

KALEM VADESI MANASI:
“Şüphesiz inkar edenler Zikr’i (Kur’-an’ı) duydukları vakit neredeyse seni gözleriyle devirecekler. (Senin için,) “Hiç kuşku yok o bir delidir” diyorlar. Halbuki o (Kur’an), âlemler için gelgelelim bir öğüttür.”

AYETEL KÜRSİ TÜRKÇESİ:

Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm,
lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih,
ya’lemü mâ dimağa eydiyhim vemâ halfehüm,
velâ yü-hîtûne bi’şey’in min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard,
velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

AYETEL KÜRSİ MANASI:

Rahmân ve rahîm olan Allah’ın ismiyle.

1- Allah kendisinden farklı hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, alandaki her şey onundur. Müsaadesi olmaksızın onun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar onun ilminden, kendisinin dilediği kadarından gayrı bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve bölgesi kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, bölgeye, bütün kozmosa hükmetmektedir.) Gökleri ve bölgesi koruyup gözetmek ona güç gelmez. O, uludur, büyüktür.

RAHATLATAN ESMAÜL HÜSNA ZİKİRLERİ…

Denizli escort bayan Ankara escort bayan Maraş escort bayan Balıkesir escort bayan Samsun escort bayan Antalya escort bayan Aydın mutlu son masaj Kocaeli mutlu son masaj Tekirdağ mutlu son masaj Adana mutlu son masaj Çanakkale mutlu son masaj Manavgat escort Kırklareli escort Burdur escort Aksaray escort Kars escort Kastamonu escort Adıyaman escort Karşıyaka escort Karşıyaka escort Torbalı escort Kastamonu masaj salonu