Anne Çocuk İlişkisinin Çocuk Psikolojisine Etkileri

Anne Çocuk İlişkisinin Çocuk Psikolojisi
Anne Çocuk İlişkisinin Çocuk Psikolojisine Etkileri nelerdir

Anne Çocuk İlişkisinin Çocuk Psikolojisine Etkileri,  Anne ile çocuk arasındaki ilişki çocuğun gelişimde etkin bir rol oynamaktadır. Bu ilişkinin nasıl kurulduğu ve ne denli kuvvetli olduğu oldukça önemlidir. Bunun için aranan en önemli tavır tutarlılık ve dengedir. Çocuğun sağlam bir psikoloji edinebilmesi için anne ilgisinin sürekli yani tutarlı, korumacı tavrının ise aşırıya kaçmadan, dengeli olması gerekmektedir.

Bir çocuğun hayatındaki en önemli unsur annedir. Anne çocuğa ilgi, sevgi verip bakımlarını yaparken aynı zamanda hayatta kalabilmeleri için yaşam becerilerinin gelişmesini sağlamaktadır. Geleneksel rollerin etkisi ile çocuğun hayatında babalar güç ve disiplin objesiyken, anneler sevgi objesi olarak yer almaktadır. Babalar olumsuz davranışlara karşı koruyucu olurken, anneler olumlu davranışların kazanımına faydalı olmaktadır.

Anne Çocuk İlişkisinin Çocuk Psikolojisine Etkileri

Çocuğa Birincil Bakımı Veren Annesidir

Her bebek dünyaya geldiğinde son derece güçsüz ve savunmasızdır. Ancak ona bakım verebilen bir kişinin varlığı sayesinde hayatta kalabilmektedir. Bu nedenle bebeğe ilk bakımını veren kişi yani annesi ile arasında çok güçlü bir bağ kurulur. Ve bu bağ onun yaşam hakkında, kendisi hakkında ve başkaları hakkında oluşan beklenti ve inançlarını şekillendirir. Anne ile bebek arasında sıcak, sevgi dolu ve güvenli bir bağ kurulursa o bebek ileride güçlü ve sağlıklı bir birey olur. Böyle yetiştirilen her bir birey olumlu bir benlik algısına sahiptir. Bu bireyler kendilerini değerli bulurlar ve sevilmeye layık görürler. Önce kendilerine ardından diğer insanlara güvenebilmektedirler. Hayattan ve insanlardan yana olumlu beklentiler içindedirler. Zorluklarla baş edecek güçte olup, stresi yönetebilirler. Yetemediği durumlarda başkalarından destek alabilme gücüne ve inancına sahiptirler.  Ancak anne ile çocuk arasında güçlü bir bağ kurulamamışsa bu durum ileride kaygı, güvensizlik gibi birçok olumsuzluğu beraberinde getirecektir. Bu nedenle çocukların sağlam bir psikolojiye sahip olmaları için ilk adımlar bebeklik döneminde atılır.

Anne Çocuk İlişkisinin Çocuk Psikolojisine Etkileri

Dengeli Tutum Çok Önemlidir  

Her çocuk yaşadığı deneyimler sonucunda kendine ve dünyaya bir anlam yüklemektedir. Daha sonra bu durumu yeni olaylara ve kişilere genelleyerek bütünleştirir, zihninde ise şemasal olarak içselleştirir. Bu nedenle psikolojik açıdan güçlü bir çocuk yetiştirebilmek için annenin onun tüm ihtiyaçlarına karşı duyarlı olması gerekmektedir. Bir çocuğun ihtiyaçlarının zamanında, dozunda ve en önemlisi düzenli bir şekilde karşılanıyor olması onu güçlü kılacaktır.

Bundan dolayıdır ki; annenin çocuğuna gösterdiği ilgi ve koruma sürekli ve tutarlı bir şekilde olmalıdır. Ancak bu tutarlılık korunduğu takdirde çocuğun kişiliğine işleyecek ve faydalı olacaktır. Aksi durumda çocuk aşırı ilgi ile ilgisizlik arasında kalarak çelişkiye düşecektir.

Aşırı Korumacılıktan Uzak Durun

Anne ile çocuk arasındaki ilişkide ‘anne korumacılığı’ her anne tarafından öğrenilmesi gereken bir detaydır. Bu detayın çok ince çizilerle çizilmiş sınırları vardır. Korumacılık duygusunu dozunda ve yerinde yaşayan her çocuk psikolojik olarak güçlü bir birey olacaktır.

Bu süreçte yaşanılan en büyük sorun annenin duygusallığını ön plana çıkararak aşırı korumacı bir tavra bürünmesidir. Böyle durumlarda çocukların sorun çözme becerisi gelişmemektedir. Anne her sorumluluğu üzerine alarak çocuğun yapması gereken işleri de yaparsa, çocuk sorumluluk almadan büyüyecektir. Belki çocukluk dönemlerinin ilk başlarında bu durum mazur görülebilmektedir.

Ancak bebeklikten çıkan her bir çocuk sorumlulukları konusunda eğitilmelidir. Bunun için anne ile çocuk arasında kurulan o bağın biraz zayıflatılması gerekebilir ancak bu normal bir durumdur. Bu süreç anneyi korkutmamalıdır. Çünkü anne ve çocuk arasındaki iletişim süreklidir. Çocuk geliştikçe ve büyüdükçe bazı bağlar zayıflarken, bazı bağlar ise daha çok kuvvetlenecektir.

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir